ПОЛОЖЕННЯ про Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

З 2015 року цільовим призначенням Центру є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, психологічної, освітньої, реабілітаційної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; особам, які працюють із зазначеними категоріями; пацієнтам цільових груп стаціонарних медичних та оздоровчих установ.Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації працює насамперед з учасниками АТО, членами їх сімей та ветеранами війни.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

  про Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

30.03.2015 №93 м. Київ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1) Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – Центр) є бюджетною установою, метою діяльності якої є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка.

1.2) Центр заснований Міністерством надзвичайних ситуацій України та Київською обласною державною адміністрацією.

1.3) Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 1007-р Центр переданий зі сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій України до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), що є органом управління.

1.4) Центр підпорядкований Службі та Київській обласній державній адміністрації.

1.5) Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи та бланки.

1.6) Центр має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені законодавством України, в тому числі:

1.6.1) укладати угоди;

1.6.2) набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки;

1.6.3) бути позивачем і відповідачем в судах.

1.7) Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Служби, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціально-психологічної реабілітації та цим Положенням.

1.8) Місцезнаходження та юридична адреса Центру: вул. Хрещатик, буд. 83, м. Боярка, Київська область, Україна, поштовий індекс: 08150.

1.9) Повне найменування Центру: Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

1.10) Скорочене найменування Центру: Києво-Святошинський ЦСПР.

1.11) Координація роботи та контроль за діяльністю Центру покладається на орган управління в межах наданих їм чинним законодавством та цим Положенням повноважень.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1) Метою діяльності Центру є надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка.

2.2) Для досягнення зазначеної мети Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних із соціальною та психологічною реабілітацією.

2.3) Основними завданнями Центру є:

2.3.1) надання соціально-психологічної допомоги хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні в м. Боярка, їх батькам та медичному персоналу;

2.3.2) реалізація державної політики у сфері соціальної роботи з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей; громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенням, яке проживає на території радіоактивного забруднення, шляхом надання їм соціально-психологічної допомоги;

2.3.3) участь у реалізації державних, регіональних та галузевих програм соціально-психологічної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та населення, яке проживає на території радіоактивного забруднення;

2.3.4) адаптація учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, до нових умов економічного та соціального життя, розробка та реалізація профілактичних і реабілітаційних заходів, надання психологічної, інформаційної та різних видів соціальної допомоги зазначеній категорії громадян;

2.3.5) виявлення психологічних проблем у сім’ях ветеранів та учасників антитерористичної операції, громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги членам їх сімей і особливо дітям;

2.3.6) забезпечення науково-методичного супроводу питань соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції;

2.3.7) навчальна підготовка волонтерів, а також спеціалістів (соціальних працівників, педагогів, лікарів тощо), які за своїми посадовими обов’язками працюють з учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей та громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України;

2.3.8) розвиток громад шляхом підтримки соціальної активності громадян та залучення до громадської діяльності учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України;

2.3.9) організація роботи щодо фізичної реабілітації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

2.3.10) надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування у розміщенні на території області громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

2.3.11) здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг;

2.3.12) створення та впровадження ефективних форм і методів соціально-психологічної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; особам, які працюють із зазначеними категоріями; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення, та пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка;

2.3.13) формування патріотизму, соціальної зрілості та готовності до життєвих випробувань у підлітків та молоді (військовослужбовців, школярів, військових ліцеїстів);

2.3.14) організація та проведення заходів, що сприяють оздоровленню дітей учасників антитерористичної операції, дітей, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, дітей та населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.3.15) здійснення психологічної просвіти, психопрофілактики та психологічної реабілітації клієнтів Центру.

2.4) Центр проводить свою діяльність за такими напрямами:

2.4.1) соціально-психологічна допомога ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення, та пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка;

2.4.2) організація навчальних заходів для волонтерів та спеціалістів, які працюють із зазначеними категоріями;

2.4.3) інформаційно-аналітична та просвітницька діяльність;

2.4.4) методична підтримка діяльності соціальних служб і громадських об’єднань у межах компетенції Центру;

2.4.5) сприяння розвитку місцевих громад та соціально-економічного відродження постраждалих регіонів;

2.4.6) міжнародне співробітництво, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг та організація оздоровлення дітей;

2.4.7) сприяння реалізації міжнародних програм і проектів, спрямованих на соціальний розвиток спільноти та відродження регіонів.

ІІІ. СТРУКТУРА Й УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

3.1) Штатний розпис та структура Центру затверджується Службою за погодженням із Київською обласною державною адміністрацією.

3.2) Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, залучених згідно з законодавством України.

3.3) Управління Центром здійснює його директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.

3.4) Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади Службою за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією. Призначення на посаду відбувається шляхом укладення контракту.

3.5) Директор Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що віднесені до компетенції органів управління, а також:

3.5.1) організовує роботу Центру, розпоряджається його коштами, діє без довіреності від імені Центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

3.5.2) видає накази, інші розпорядчі акти, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Центру;

3.5.3) укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий, спеціальний, валютний та інші рахунки;

3.5.4) розробляє штатний розпис та подає його на затвердження в порядку, передбаченому цим Положенням;

3.5.5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

3.5.6) вживає заходи щодо заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України;

3.5.7) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру;

3.5.8) вирішує питання збереження та ефективного використання майна Центру;

3.5.9) несе відповідальність за стан діяльності Центру та формування і виконання фінансових планів;

3.5.10) виконує інші функції відповідно до цього Положення.

3.6) На базі Центру залежно від соціально-психологічних потреб регіону створюються:

3.6.1) соціально-психологічна служба;

3.6.2) інформаційно-аналітична служба;

3.6.3) інші підрозділи.

IV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

4.1) Центр має право:

4.1.1) планувати свою діяльність згідно із цим Положенням;

4.1.2) у межах компетенції самостійно визначати форми і методи роботи, враховуючи запити та потреби громадян;

4.1.3) розробляти та надавати органам управління в межах їх компетенції пропозиції з питань удосконалення діяльності Центру, зокрема організаційно-правового, науково-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

4.1.4) співпрацювати (у межах наданих повноважень) з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями, фізичними особами у порядку, визначеному чинним законодавством;

4.1.5) проводити соціологічні дослідження та опитування з метою з’ясування потреб жителів регіону в окремих видах соціальної та соціально-психологічної допомоги для використання результатів у практичній роботі;

4.1.6) організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Центру;

4.1.7) брати участь в організації і проведенні атестації фахівців Центру з метою встановлення відповідних кваліфікаційних категорій та внесення відповідних змін до заробітної плати;

4.1.8) залучати міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, пожертвування вітчизняних підприємств та громадян на реалізацію благодійних програм і поліпшення матеріальної бази Центру;

4.1.9) засновувати інформаційні видання;

4.1.10) розповсюджувати науково-методичну та інформаційну літературу, власну інформаційну продукцію серед населення;

4.1.11) проводити науково-практичні конференції і семінари з теорії та практики соціальної роботи для спеціалістів різних фахових категорій;

4.1.12) укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, на виконання ними робіт, що сприяють ефективній діяльності Центру;

4.1.13) надавати в порядку, встановленому законодавством України, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам за договорами платні послуги; кошти від надання платних послуг спрямовувати на реалізацію соціальних програм Центру;

4.1.14) сприяти волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

4.2) Центр зобов’язаний:

4.2.1) створювати належні умови працівникам Центру для ефективної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, загальнообов’язкового державного соціального страхування та виплат працівникам Центру, передбачених законодавством України;

4.2.2) дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна Центру, забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

4.2.3) забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Центру;

4.2.4) забезпечувати кадрове укомплектування Центру (фахівцями з соціально-психологічної та інформаційно-аналітичної роботи – соціальними педагогами, соціальними працівниками, психологами, іншими фахівцями), які надаватимуть соціально-психологічну допомогу та послуги населенню і повинні мати відповідну освіту і кваліфікацію, а також проходити атестацію згідно з законодавством України;

4.2.5) гарантувати відвідувачам Центру конфіденційність і анонімність; працівники Центру не мають права розголошувати інформацію, що стала їм відомою під час професійної роботи з ними, крім випадків, передбачених законодавством України.

V. МАЙНО ЦЕНТРУ

5.1) Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.2) Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Положенню.

5.3) Джерелами формування майна Центру є:

5.3.1) майно, передане Центру органами управління;

5.3.2) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

5.3.3) доходи, одержані від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.3.4) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

5.3.5) інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4) Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за погодженням з уповноваженим органом управління.

5.5) Центр має право здавати в оренду майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому законодавством України.

5.6) Центр має право орендувати майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності на договірних умовах у організацій, підприємств та громадян.

5.7) Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

5.8) Відносини Центру з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

5.9) Центр має право з дозволу органу управління продавати обладнання, прилади, апаратуру тощо, що не використовується. Отримані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються на розвиток Центру і є державною власністю.

5.10) Майно та кошти Центру спрямовуються на досягнення мети його діяльності, а також на утримання і розвиток Центру.

5.11) Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру за рішенням суду у встановленому законодавством України порядку.

VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією Центру і трудовим колективом визначаються колективним договором, що приймається на загальних зборах працівників (не менше ¾ загальної кількості).

VІІ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

7.1) Центр веде облік результатів своєї діяльності, здійснює оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність згідно з законодавством України.

7.2) Фінансовий рік встановлюється з 01 січня до 31 грудня включно.

7.3) Річний фінансовий звіт Центру та баланс складається у терміни, визначені законодавством України.

7.4) Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

VІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

8.1) Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням засновників чи його правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду.

8.2) Ліквідація Центру провадиться відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

8.3) При ліквідації та реорганізації Центру працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права та інтереси відповідно до трудового законодавства України.

ІХ.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Зміни до установчих документів вносяться шляхом спільного рішення органів управління та підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством України.

Заступник голови, виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації                                                            О.Б.Корбан
Новий формат робочих нарад в ЦСПР

1 2У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення весь час плетуться сітки. У майже 2000 квадратних метрах, що вже отримали від Боярки наші вояки, великий вклад тих волонтерів, що працюють на базі Центру. Не залишається осторонь і колектив Центру. На фото є змога побачити, як 24 лютого 2015 року виглядала робоча нарада спеціалістів ЦСПР під керівництвом директора Центру Ангеліни Лахтадир.
Працівники Центру отримали відзнаки

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОдночасно трьох працівників Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення було нагороджено на урочистому заході, присвяченому Дню міста Боярка. Звання «кращий працівник соціальної сфери» отримала директор Центру Ангеліна Лахтадир за мудре керівництво та активну громадянську позицію. В номінації «кращий працівник культури» була відзначена  керівник інформаційно-аналітичної служби ЦСПР Марія Кириленко за вагомий внесок у справу започаткування та щорічного  проведення Молодіжного мистецького фестивалю імені Івана Коваленка. А соціальний працівник Центру Юлія Апостолова отримала подяку як кращий волонтер 2014 року, оскільки її робота з вимушеними переселенцями виходить далеко за рамки її посадових обов’язків та робочого часу. Докладніше про захід на сайті Боярка-інформ.
Підсумки роботи Києво-Святошинського ЦСПР у Київській обласній дитячій лікарні за 2013 р.

Згідно Положення спеціалісти Києво-Святошинського ЦСПР надають соціально-психологічну допомогу населенню, розподіляючи свої робочі години за напрямками «лікарня» та «громада» (робочі назви). Підсумки роботи за 2013 рік дають можливість проаналізувати кількісні показники  діяльності фахівців.

Diagrama1

Якщо  здійснити порівняльний аналіз даних за 2012 та 2013 роки, то  можна побачити деяке зниження загальних цифрових показників у минулому році, але процентне співвідношення роботи на лікарню порівняно з громадою у 2013 році зросло.

diagramma5

        У 2013 році спеціалістами Центру за напрямком «лікарня» було надано соціально-психологічну допомогу  4096 особам.  З них:

  • Дітей  – 1144
  • Підлітків  – 2532
  • Дорослих– 420

Diagramma4

Фахівці Центру  постійно співпрацюють з лікарями та молодшим медичним персоналом, виявляючи тих пацієнтів та їх батьків, кому необхідна допомога психолога, соціального педагога чи соціального працівника Центру. Протягом 2013 року робота  психологів, соціальних  педагогів та працівників проводилась на території лікарні (у відділеннях) та в приміщенні ЦСПР (за узгодженням з медпрацівниками).

Спеціалістами ЦСПР безпосередньо у стаціонарних відділеннях та у приміщенні ЦСПР  було проведено 1131  консультація та індивідуальна робота із дітьми, підлітками та дорослими.

До основних форм роботи належить також групова  робота за авторськими програмами. Загалом їх 12, проте можна виділити найбільш затребувані в Київській обласній дитячій лікарні.   Для дітей це: «Не боюсь» – 39 заходів, у котрих взяли участь 223 особи; для підлітків: «Альтернатива» (42 зах.; 278 ос.); «Господар своєї долі» (55 зах.; 364 ос.);  «Екологія природи – екологія душі» (42 зах.; 303 ос.) та інформаційні зустрічі (39 зах.; 273 ос.). Всього за 2013 рік було проведено 443 групових заняття з 2785 особами.  Якщо   порівнювати кількість клієнтів з лікарні та громади за основними формами роботи (консультації, індивідуальна та групова робота), спостерігається наступне співвідношення.

diagramma3

Протягом 2013 зросла кількість звернень та запитів на послуги психологів ЦСПР від державних установ: Київської обласної дитячої лікарні; Києво-Святошинської центральної районної лікарні; Києво-Святошинського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Києво-Святошинської районної державної адміністрації, зокрема Служби у справах дітей.

У зв’язку з цим була розроблена спеціальна «Заявка на роботу психолога», яка направляється зацікавленим у співпраці установам.

За запитом лікарів КОДЛ протягом останніх 10 місяців було проведено 58 консультацій для дітей та підлітків, що перебувають на лікуванні. Лідерами за кількістю запитів виявились відділення гастроентерології та ендокринології.

diagramma6 Це пов’язано з тим, що  на лікування до цих відділень поступають ті діти та підлітки, у яких в найбільшій мірі виявляється психосоматичний компонент захворювання.

У відділеннях лікарні здійснювалася  також інформаційна діяльність Центру. Спеціалісти розповсюджували інформаційні матеріали,  актуальні як для пацієнтів та їх батьків, так і для медперсоналу.  Загалом було розроблено  20 інформаційних листків.  Всі вони регулярно розповсюджувалися у відділеннях лікарні.

Значна просвітницька робота відбувалася також під час інформаційних зустрічей в лікарні, які проводились за напрямками:

  • Екологічна просвіта;
  • Здоровий спосіб життя;
  • До 27 роковин Чорнобильської катастрофи;
  • Безпечна поведінка (з огляду на сезон і актуальність);
  • До Дня Незалежності;
  • За темою «Дитина в лікарні».

Таким чином,  протягом 2013 року спеціалісти ЦСПР  плідно працювали і показали високий рівень охоплення цільових аудиторій – діти, підлітки та дорослі за провідними напрямками діяльності закладу.

За даними статистичного та аналітичного звіту

Тетяна БОНДАРЕНКО, заступник директора з організаційно-меодичної роботи
Новий сезон роботи клубів за інтересами відкрито!

У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення розпочався новий сезон роботи клубів за інтересами!  Діяльність клубів  спрямована на всебічний розвиток усіх вікових та соціальних груп населення нашого міста та є важливою формою роботи Центру (директор – Лахтадир Ангеліна Миколаївна).

У кожного клубу своя назва, тематика та цільова аудиторія, але усі клуби пропагують здоровий спосіб життя; пропонують активне та змістовне дозвілля;  сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості, діють з метою профілактики шкідливих звичок і сумнівних розваг у молодіжному середовищі.

Молодіжний клуб «Позитив» (керівник – Слєпова Оксана Володимирівна) працює щосереди о 15-00. «Позитив» допомагає підліткам бути енергійними, позитивними, цікавими, креативними молодими людьми, котрі роблять життя насиченим та яскравим не тільки для себе, але й для інших: «Обери життя у стилі ПОЗИТИВ!».  Метою діяльності клубу є пропаганда здорового способу життя, проведення психологічних тренінгів та участь у різноманітних акціях. На заняттях клубу молоді люди зможуть пізнати себе, знайти нових друзів; навчитися налагоджувати свої стосунки з батьками, вчителями, однокласниками; навчитися вільно спілкуватися, підвищити свою самооцінку, повірити у себе та свої власні сили; цікаво та корисно проводити дозвілля, брати участь у захопливих та змістовних заходах тощо.

На базі ЦСПР відбуваються  заняття Боярського туристичного клубу «Іскра»  (керівник – Мостіпан Віктор Васильович).  Клуб сприяє профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі; пропагує  здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля. Клуб розпочинає роботу кожної неділі о 13-00. Досвідчені інструктори працюють з різними віковими групами: 12-14 років та  15 – 20 років. Також набираються і старші групи. Заняття може відвідувати кожен, хто цікавиться спортом і полюбляє захоплюючі враження та пригоди.

Клуб морського більярду «Новус» (керівник – Лісовенко Іван Іванович) працює у вівторок та четвер о 16-00. Новус відрізняється від класичного більярду невеликим розміром стола (метр на метр) та пласкими фішками, що нагадують шашки. Кий легкий, досить короткий, без насадки і з тонким кінцем. Це дозволяє грати у цю захопливу гру, починаючи з дитячого віку. Метою діяльності клубу є пропаганда активного та здорового способу життя; розвиток логічного мислення та лідерських якостей; профілактика серед молоді шкідливих звичок.

Екологічний клуб «Екологічна варта» (керівник – Малишева Тетяна Василівна) працює щочетверга  о 14-30. Метою роботи клубу є допомога молодому поколінню усвідомити себе частинкою світу та природи. виховання екологічно свідомої особистості через організацію цікавої діяльності, зокрема – участь вихованців клубу в дослідницькій роботі та природоохоронних акціях. «Екологічна варта» є маленьким дієвим осередком, що систематично здійснює виховну роботу еколого-натуралістичного напряму. Учасники клубу традиційно долучаються до акцій «Чиста планета» та «Ріки мого дитинства»; щороку беруть участь у організації природоохоронних заходів до Дня довкілля та Дня Землі. Окрім цих видів діяльності, вихованці клубу проводять фенологічні спостереження, що дає змогу всебічно та системно вивчати сезонні зміни в природі. Клуб «Екологічна варта» співпрацює з громадською організацією Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта».

Можливість змістовно проводити час усією родиною пропонує клуб сімейного дозвілля «Релакс», який працює щовівторка о 16-00 (керівник  – Фломбойм Анна Володимирівна). Сімейний клуб «Релакс» розпочав роботу  за новою програмою «Пізнання, творчість, розвиток» для дітей віком 4-6 років. Інтерактивні заняття спрямовані на гармонійний розвиток особистісних якостей дитини; розкриття її інтелектуальних і творчих здібностей; формування важливих соціальних навичок; збереження і зміцнення здоров’я. Спілкування в групі однолітків і підтримка близької людини (мами, тата, бабусі) сприяють підготовці дитини до взаємодії в соціумі, готують до зустрічі з новими людьми та життєвими обставинами.

Продовжує свою роботу шаховий клуб «Еліт-інтелект» (керівник – Фомічов Олександр Валер’янович), який запрошує усіх бажаючих долучитися до гри у шахи щонеділі о 15-00. Заняття передбачають теоретичну частину – розгляд базових елементів гри в шахи та практичну частину – проведення тематичних та тренувальних ігор, участь вихованців клубу у турнірах. Метою діяльності клубу  є  пропаганда та популяризація гри у шахи серед школярів м. Боярка; розвиток інтелектуального потенціалу,    логічного та творчого мислення; ознайомлення юних шахістів із базовими навичками гри в шахи; організація та проведення шахових турнірів; забезпечення цікавого та змістовного дозвілля.

Клуб «Активіст» (керівник – Кириленко Марія Іванівна) працює  щовівторка о  15-00. Мета клубу полягає  у системній роботі із розвитку громади міста Боярки, налагодженні співпраці третього сектору з органами місцевого самоврядування та представниками бізнесу. Клуб запрошує членів громадських організацій та ініціативних груп, окремих свідомих громадян міста Боярки та Києво-Святошинського району до співпраці.

Клуб «Веселі барви» (керівник – Черненко Людмила Михайлівна), що працює на базі ЦСПР від Києво-Святошинського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, допомагає маленьким учасникам стати гармо­нійно розвиненою особистістю. Заняття відбуваються кожної суботи о 10-00. Метою роботи клубу є розвиток у дітей естетичного смаку, відчуття прекрасного, любові до природи та зацікавленості у мистецтві, розвиток здібностей у різних видах рукоділля; виховання охайності, точності, майстерності, задоволення потреби дітей у творчому самовираженні. На заняттях діти зможуть опанувати техніку бісероплетіння, яка дає змогу створювати найрізноманітніші прикраси для одягу чи побуту: кулони, браслети, декоративні композиції тощо. Також клуб «Веселі барви» пропонує власноруч виготовляти безпечні  органічні продукти (мило та ін.).

Жіночий клуб «Грація» (керівник – Камінська Світлана Борисівна) розпочинає свої заняття  щоп’ятниці о 18-00.  Ідея жіночого клубу – підтримати жінок у реалізації їх життєвого призначення, допомогти їм бути впевненою в собі, полюбити себе, навчитися радіти життю, відчути себе здоровою та щасливою. Мета клубу: пропаганда гармонійного образу сучасної жінки, розкриття її жіночності. В ході занять відбуваються дискусії,  семінари та майстер-класи за участю фахівців.

Обирайте свій клуб! Ми чекаємо на Вас!

Наша адреса: м. Боярка, вул. Хрещатик, 83

(територія старих корпусів Київської обласної дитячої лікарні)