Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

З 2015 року цільовим призначенням Центру є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, психологічної, освітньої, реабілітаційної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; особам, які працюють із зазначеними категоріями; пацієнтам цільових груп стаціонарних медичних та оздоровчих установ.Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації працює насамперед з учасниками АТО, членами їх сімей та ветеранами війни.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

  про Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

30.03.2015 №93 м. Київ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1) Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – Центр) є бюджетною установою, метою діяльності якої є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка.

1.2) Центр заснований Міністерством надзвичайних ситуацій України та Київською обласною державною адміністрацією.

1.3) Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 1007-р Центр переданий зі сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій України до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), що є органом управління.

1.4) Центр підпорядкований Службі та Київській обласній державній адміністрації.

1.5) Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи та бланки.

1.6) Центр має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені законодавством України, в тому числі:

1.6.1) укладати угоди;

1.6.2) набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки;

1.6.3) бути позивачем і відповідачем в судах.

1.7) Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Служби, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціально-психологічної реабілітації та цим Положенням.

1.8) Місцезнаходження та юридична адреса Центру: вул. Хрещатик, буд. 83, м. Боярка, Київська область, Україна, поштовий індекс: 08150.

1.9) Повне найменування Центру: Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

1.10) Скорочене найменування Центру: Києво-Святошинський ЦСПР.

1.11) Координація роботи та контроль за діяльністю Центру покладається на орган управління в межах наданих їм чинним законодавством та цим Положенням повноважень.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1) Метою діяльності Центру є надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка.

2.2) Для досягнення зазначеної мети Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних із соціальною та психологічною реабілітацією.

2.3) Основними завданнями Центру є:

2.3.1) надання соціально-психологічної допомоги хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні в м. Боярка, їх батькам та медичному персоналу;

2.3.2) реалізація державної політики у сфері соціальної роботи з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей; громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенням, яке проживає на території радіоактивного забруднення, шляхом надання їм соціально-психологічної допомоги;

2.3.3) участь у реалізації державних, регіональних та галузевих програм соціально-психологічної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та населення, яке проживає на території радіоактивного забруднення;

2.3.4) адаптація учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, до нових умов економічного та соціального життя, розробка та реалізація профілактичних і реабілітаційних заходів, надання психологічної, інформаційної та різних видів соціальної допомоги зазначеній категорії громадян;

2.3.5) виявлення психологічних проблем у сім’ях ветеранів та учасників антитерористичної операції, громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги членам їх сімей і особливо дітям;

2.3.6) забезпечення науково-методичного супроводу питань соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції;

2.3.7) навчальна підготовка волонтерів, а також спеціалістів (соціальних працівників, педагогів, лікарів тощо), які за своїми посадовими обов’язками працюють з учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей та громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України;

2.3.8) розвиток громад шляхом підтримки соціальної активності громадян та залучення до громадської діяльності учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України;

2.3.9) організація роботи щодо фізичної реабілітації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

2.3.10) надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування у розміщенні на території області громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

2.3.11) здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг;

2.3.12) створення та впровадження ефективних форм і методів соціально-психологічної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; особам, які працюють із зазначеними категоріями; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення, та пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка;

2.3.13) формування патріотизму, соціальної зрілості та готовності до життєвих випробувань у підлітків та молоді (військовослужбовців, школярів, військових ліцеїстів);

2.3.14) організація та проведення заходів, що сприяють оздоровленню дітей учасників антитерористичної операції, дітей, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, дітей та населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.3.15) здійснення психологічної просвіти, психопрофілактики та психологічної реабілітації клієнтів Центру.

2.4) Центр проводить свою діяльність за такими напрямами:

2.4.1) соціально-психологічна допомога ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення, та пацієнтам Київської обласної дитячої лікарні в м. Боярка;

2.4.2) організація навчальних заходів для волонтерів та спеціалістів, які працюють із зазначеними категоріями;

2.4.3) інформаційно-аналітична та просвітницька діяльність;

2.4.4) методична підтримка діяльності соціальних служб і громадських об’єднань у межах компетенції Центру;

2.4.5) сприяння розвитку місцевих громад та соціально-економічного відродження постраждалих регіонів;

2.4.6) міжнародне співробітництво, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг та організація оздоровлення дітей;

2.4.7) сприяння реалізації міжнародних програм і проектів, спрямованих на соціальний розвиток спільноти та відродження регіонів.

ІІІ. СТРУКТУРА Й УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

3.1) Штатний розпис та структура Центру затверджується Службою за погодженням із Київською обласною державною адміністрацією.

3.2) Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, залучених згідно з законодавством України.

3.3) Управління Центром здійснює його директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.

3.4) Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади Службою за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією. Призначення на посаду відбувається шляхом укладення контракту.

3.5) Директор Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що віднесені до компетенції органів управління, а також:

3.5.1) організовує роботу Центру, розпоряджається його коштами, діє без довіреності від імені Центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

3.5.2) видає накази, інші розпорядчі акти, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Центру;

3.5.3) укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий, спеціальний, валютний та інші рахунки;

3.5.4) розробляє штатний розпис та подає його на затвердження в порядку, передбаченому цим Положенням;

3.5.5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

3.5.6) вживає заходи щодо заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України;

3.5.7) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру;

3.5.8) вирішує питання збереження та ефективного використання майна Центру;

3.5.9) несе відповідальність за стан діяльності Центру та формування і виконання фінансових планів;

3.5.10) виконує інші функції відповідно до цього Положення.

3.6) На базі Центру залежно від соціально-психологічних потреб регіону створюються:

3.6.1) соціально-психологічна служба;

3.6.2) інформаційно-аналітична служба;

3.6.3) інші підрозділи.

IV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

4.1) Центр має право:

4.1.1) планувати свою діяльність згідно із цим Положенням;

4.1.2) у межах компетенції самостійно визначати форми і методи роботи, враховуючи запити та потреби громадян;

4.1.3) розробляти та надавати органам управління в межах їх компетенції пропозиції з питань удосконалення діяльності Центру, зокрема організаційно-правового, науково-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

4.1.4) співпрацювати (у межах наданих повноважень) з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями, фізичними особами у порядку, визначеному чинним законодавством;

4.1.5) проводити соціологічні дослідження та опитування з метою з’ясування потреб жителів регіону в окремих видах соціальної та соціально-психологічної допомоги для використання результатів у практичній роботі;

4.1.6) організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Центру;

4.1.7) брати участь в організації і проведенні атестації фахівців Центру з метою встановлення відповідних кваліфікаційних категорій та внесення відповідних змін до заробітної плати;

4.1.8) залучати міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, пожертвування вітчизняних підприємств та громадян на реалізацію благодійних програм і поліпшення матеріальної бази Центру;

4.1.9) засновувати інформаційні видання;

4.1.10) розповсюджувати науково-методичну та інформаційну літературу, власну інформаційну продукцію серед населення;

4.1.11) проводити науково-практичні конференції і семінари з теорії та практики соціальної роботи для спеціалістів різних фахових категорій;

4.1.12) укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, на виконання ними робіт, що сприяють ефективній діяльності Центру;

4.1.13) надавати в порядку, встановленому законодавством України, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам за договорами платні послуги; кошти від надання платних послуг спрямовувати на реалізацію соціальних програм Центру;

4.1.14) сприяти волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

4.2) Центр зобов’язаний:

4.2.1) створювати належні умови працівникам Центру для ефективної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, загальнообов’язкового державного соціального страхування та виплат працівникам Центру, передбачених законодавством України;

4.2.2) дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна Центру, забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

4.2.3) забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Центру;

4.2.4) забезпечувати кадрове укомплектування Центру (фахівцями з соціально-психологічної та інформаційно-аналітичної роботи – соціальними педагогами, соціальними працівниками, психологами, іншими фахівцями), які надаватимуть соціально-психологічну допомогу та послуги населенню і повинні мати відповідну освіту і кваліфікацію, а також проходити атестацію згідно з законодавством України;

4.2.5) гарантувати відвідувачам Центру конфіденційність і анонімність; працівники Центру не мають права розголошувати інформацію, що стала їм відомою під час професійної роботи з ними, крім випадків, передбачених законодавством України.

V. МАЙНО ЦЕНТРУ

5.1) Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.2) Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Положенню.

5.3) Джерелами формування майна Центру є:

5.3.1) майно, передане Центру органами управління;

5.3.2) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

5.3.3) доходи, одержані від інших видів фінансово-господарської діяльності;

5.3.4) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

5.3.5) інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4) Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за погодженням з уповноваженим органом управління.

5.5) Центр має право здавати в оренду майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому законодавством України.

5.6) Центр має право орендувати майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності на договірних умовах у організацій, підприємств та громадян.

5.7) Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

5.8) Відносини Центру з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

5.9) Центр має право з дозволу органу управління продавати обладнання, прилади, апаратуру тощо, що не використовується. Отримані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються на розвиток Центру і є державною власністю.

5.10) Майно та кошти Центру спрямовуються на досягнення мети його діяльності, а також на утримання і розвиток Центру.

5.11) Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру за рішенням суду у встановленому законодавством України порядку.

VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією Центру і трудовим колективом визначаються колективним договором, що приймається на загальних зборах працівників (не менше ¾ загальної кількості).

VІІ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

7.1) Центр веде облік результатів своєї діяльності, здійснює оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність згідно з законодавством України.

7.2) Фінансовий рік встановлюється з 01 січня до 31 грудня включно.

7.3) Річний фінансовий звіт Центру та баланс складається у терміни, визначені законодавством України.

7.4) Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

VІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

8.1) Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням засновників чи його правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду.

8.2) Ліквідація Центру провадиться відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

8.3) При ліквідації та реорганізації Центру працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права та інтереси відповідно до трудового законодавства України.

ІХ.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Зміни до установчих документів вносяться шляхом спільного рішення органів управління та підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством України.

Заступник голови, виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації                                                            О.Б.Корбан

Vkontakte Facebook Twitter