Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

Положення про конкурс соціальних проектів*

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

ПОЛОЖЕННЯ

 про проведення в місті Боярка конкурсу з визначення проектів,

розроблених громадськими організаціями та творчими спілками,

для реалізації яких надається фінансова підтримка

Читайте Положення постатейно в окремих   публікаціях.

_____________

* Розроблене на підставі Постанови Кабінету Міністрів України  від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з  визначення програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”.

Vkontakte Facebook Twitter


1. Загальні положення

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

1.1. Положення про конкурс соціальних проектів у місті Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області (далі – Положення) визначає правові, організаційні та фінансові основи проведення конкурсів соціальних проектів на міському рівні.

1.2. Це Положення розроблене на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

1.3. Положення установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками (далі — проекти), для реалізації яких та моніторингу їх виконання надається фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету (далі — бюджетні кошти).

1.4. Соціальний проект як організаційно-правова форма взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями застосовується з метою підвищення ефективності використання бюджетних та не бюджетних коштів для розв’язання соціальних проблем, залучення додаткових ресурсів у соціальну сферу, підвищення адресності та масовості надання соціальних послуг, адекватного перерозподілу соціальної відповідальності між державою та суспільством, підвищення довіри населення до влади.

1.5. Конкурс соціальних проектів здійснюється на основі таких принципів:

• Комплексність у підході до розв’язання соціальних проблем;

• Використання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування;

• Конкурсного підходу до визначення переможців;

• Пріоритетність соціальних проблем, що вирішуються із застосуванням конкурсу проектів;

• Широкої опори на громадські ресурси;

• Відкритості та прозорості всіх процедур.

1.6. Фінансове забезпечення соціальних проектів здійснюється за рахунок:

• Бюджетних і позабюджетних коштів органів місцевого самоврядування;

• Власних і залучених коштів неприбуткових організацій;

• Благодійних внесків і коштів з інших не заборонених законом джерел.

1.7. Матеріально-технічне забезпечення соціальних проектів здійснюється за рахунок:

• Майна виконавця;

• Майна спонсорів, що залучаються виконавцем до виконання соціального проекту.

1.8. Конкурс проводиться після прийняття місцевого бюджету на відповідний бюджетний період.

1.9. Основні терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

конкурсна документація — комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, творчими спілками конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу — виконавчий комітет Боярської міської ради, що є розпорядником бюджетних коштів;

програма — комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, творчою спілкою з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;

проект — комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, творчою спілкою і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);

учасник конкурсу — громадська організація, творча спілка.

Vkontakte Facebook Twitter


2. Пріоритетні напрями конкурсу соціальних проектів

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

2.1. Конкурс соціальних проектів як механізм розв’язання соціальних проблем застосовується переважно в тих напрямках соціальної сфери, гострота соціальних проблем в яких є максимальною, і де участь неприбуткових організацій може бути найбільш ефективною.

2.2. Механізм конкурсу соціальних проектів застосовується для розв’язання соціальних проблем, які відповідають таким критеріям:

• Віднесені Конституцією України та іншими нормативно-правовими документами до компетенції міської ради, її органів, органів самоорганізації населення;

• Визначені як пріоритетні в нормативних актах і в актах органів місцевого самоврядування;

• На цей час не вирішені в місті або вирішуються недостатньо ефективно;

• Потенційно можуть бути вирішені або вже вирішуються силами або за участі неприбуткових організацій.

2.3. Пріоритетні напрямки кожного року визначаються конкурсною комісією за погодженням з організатором конкурсу.

2.4. Напрямки можуть визначатися з урахуванням цільової групи проекту (для молоді, багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку, для громади в цілому тощо) або за тематикою (екологічні, по формуванню здорового способу життя, спортивні, творчі, патріотичні тощо) та за іншими принципами на розсуд комісії з урахуванням потреб незахищених верств населення та напрямків соціально-економічного розвитку міста та громади. Відповідно до напрямків можуть бути визначені номінації, за якими відбуватиметься конкурс.

Vkontakte Facebook Twitter


3. Оголошення про конкурс соціальних проектів

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

3.1. Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання яких надається фінансова підтримка (далі — конкурс), та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на власному офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.2. У конкурсній документації зазначаються:

• цілі та пріоритетні завдання, які відповідають загальнодержавним та/або регіональним програмам і на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти, що подаються для участі у конкурсі;

• номінації конкурсу та/чи перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу, цільова аудиторія;

• граничний обсяг фінансування проектів за рахунок бюджетних коштів;

• вимоги до конкурсної пропозиції;

• адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції, та режим роботи конкурсної комісії;

• умови та строки подання конкурсних пропозицій;

• строки та етапи проведення конкурсу;

• критерії оцінки конкурсних пропозицій.

3.3. Конкурсна документація також повинна містити зразки форм документів, затверджених організатором конкурсу.

Vkontakte Facebook Twitter


4. Порядок формування конкурсної комісії

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації проектів організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

4.2. Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, представники громадських організацій, творчих спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

4.4. Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі – члени комісії).

4.5. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4.6. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, творчої спілки, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Vkontakte Facebook Twitter