Спілкуємось без слів

29 лютого з 6 класом Боярської ЗОШ№4 психолог Оксана Слєпова провела тренінг за темою «Спілкування без слів». Мета заняття – розвиток навичок невербальної комунікації, експресивності, вміння розшифровувати невербальні сигнали інших учасників спілкування. Даний тренінг носить переважно ігровий характер та побудований на застосуванні як нових авторських, так і модифікованих вправ. У ході тренінгу учасники впевнилися, як багато можливостей існує для спілкування без використання мови.