Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

Методична робота в ЦСПР

Автор: Editor Опубліковано: Лютий - 6 - 2012

Тетяна БОНДАРЕНКО, заступник директора ЦСПР з методичної роботи

Методична  робота в ЦСПР —  система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, з метою покращення соціально-психологічної допомоги клієнтам  ЦСПР в цілому.

 Цілі методичної роботи:

 • удосконалення професійної компетентності спеціалістів
 • розвиток згуртованості та творчого потенціалу колективу
 • підтримка психологічного комфорту спеціалістів

Основні принципи методичної роботи:

 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей закладу та напрямків його діяльності;
 • організація  роботи  з  кадрами  на  основі  потреб  та      реального  рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер; оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Основні  завдання методичної роботи:

 • організаційно-методичне забезпечення програм  розвитку  ЦСПР;
 • систематизація та впорядкування інформаційного потоку із спеціальних (психології, педагогіки, соціальної роботи)  та законодавчої сфер знань;
 • організаційно-методична допомога у впровадженні інноваційних методик та технологій, їх креативній асиміляції через експериментально-дослідницьку роботу, тощо;
 • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;
 • розробка  окремих тренінгових занять та програм, навчальних та методичних посібників, рекомендацій, буклетів;
 • розвиток   професійної  майстерності    спеціалістів,  їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • вивчення і узагальнення досвіду роботи спеціалістів;
 • розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня спеціалістів, підготовка їх до атестації;

Планування методичної роботи будується на основі діагностики; аналізу інформації про стан професійної компетентності спеціалістів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, потреб громади та лікарні, основних напрямків діяльності ЦСПР. У методичній роботі використовуються індивідуальні, групові та масові форми роботи.

 Основні форми методичної роботи: індивідуальна, групова, масова.

 Індивідуальні форми:

 • діагностування,
 • стажування,
 • самоосвіта,
 • супервізія,
 • атестація,
 • розробка авторських програм,
 • висвітлення в засобах масової інформації,
 • наставництво в роботі з молодими спеціалістами та волонтерами,
 • участь у Всеукраїнських, обласних, районних, міських конкурсах, проектах, акціях.

 Групові  форми:

 • практичні семінари,
 • тренінги,
 • супервізія
 • мультимедійні команди
 •  «круглий стіл»,
 • творчі групи,розробка авторських програм,
 • висвітлення в засобах масової інформації,
 • випуск методичних бюлетенів, рекомендацій;

 Масові  форми:

 • методичні наради,
 • науково-практичні конференції.
Vkontakte Facebook Twitter