3. Про медичні наслідки аварії на ЧАЕС

Автор: Editor Опубліковано: Червень - 10 - 2010

Відповіді на запитання про медичні наслідки  аварії на ЧАЕС, отримані у ході проведення інформаційної Інтернет – конференції, приуроченої 24-й річниці Чорнобильської катастрофи (2010)

3.1. Питання до медиків: чи доцільно оздоровлювати дітей у регіонах, що межують із територіями, постраждалими від Чорнобильської катастрофи?(2; Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи)

*Відповідь:

Діти потребують оздоровлення незалежно від регіону проживання. На жаль, більшість дітей України мають незадовільний загальний рівень здоров’я і фізичної витривалості. І за місцем проживання на територіях, прилеглих до постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітям, насамперед, потрібно забезпечувати здорове харчування та належний режим рухової активності.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

3.2. Чи продовжують траплятися випадки вроджених аномалій у дітей, батьки яких є постраждалими та проживають на радіоактивно забруднених територіях? Які тенденції відслідковуються? (20, м.Іванків, Київської обл., центр «Довір’я»)

*Відповідь:

На даний час немає даних про зростання випадків вроджених аномалій у дітей, які проживають саме на забруднених територіях. Однак, вроджені аномалії діагностуються на усіх територіях України. За останні декади рівень пренатальної діагностики значно зростає, існує можливість провести пренатальну диспансеризацію плодів з метою визначення де, як та в який термін проводити розродження жінки, у плода якої діагностовано ваду розвитку, та надати відповідне хірургічне лікування вади. Також впроваджено біохімічний скринінг спадкової патології, інвазивні методи дослідження, що дає можливість вчасно діагностувати хромосомну патологію та вирішити питання про переривання вагітності за медичними показниками.

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В.

3.3. Добрый день, я хотела бы задать вопрос экперту Давыдовой Ю.В. Как сегодня обстоит ситуация с йодным дефицитом в нашей стране? Будьте любезны, посоветуйте, как этот фактор необходимо учитывать женщинам при планировании беременности. Заранее признательна за ответ. (28; Людмила Терешкова, Киев)

*Відповідь:

Уважаемая госпожа Терешкова! К сожалению, на сегодняшний день вопрос профилактики йодного дефицита стоит достаточно остро. Есть предложенная схема профилактики йодированной солью, есть схемы профилактики йодного дефицита для беременных и детей.

Основной рекомендацией женщинам, планирующим беременность есть прием калия йодида (к, примеру, препарат «Йодомарин» 100 мг/сут до наступления беременности и 200 мг/сут – после наступления беременности) или йодсодержащие витаминные комплексы для беременных (к примеру, -«Витрум Пренатал Форте» 1 таб. сут. -150 мг йода в суточной дозе).

Кроме того, при планировании беременности женщинам, проживающим в йоддефицитных регионах, рекомендуется обследовать структуру и функцию щитовидной железы: ультразвуковое исследование и определение уровня тиреотропного гормона, свободного тироксина в крови. Это позволяет на ранних стадиях выявить наличие узловых образований, нарушения функции щитовидной железы, которые связаны с влиянием йодного дефицита, и предупредить значительные осложнения беременности и врожденный гипотиреоз у плода и новорожденного.

Кроме этого, обязателен отказ от курения (никотин затрудняет всасывание йода), диета с включением морской капусты, рыбы и морепродуктов.

Заведующая акушерским отделением экстагенитальной патологии беременных и постнатальной реабилитации ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины»; доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Давыдова Ю.В.

3.4. Чи багато дітей народжується з вадами саме через вплив Чорнобиля на довкілля? (31; Учениця 10-ого класу Вишнівської школи №4 Кадет Даша)

*Відповідь:

На сьогоднішній день народження дітей з вродженими вадами відбувається внаслідок багатьох причин: старший вік при народженні, вплив шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія), наявність хромосомної патології в родині, вплив деяких медикаментів, відсутність належного відвідування лікарів, відсутність зваженого підходу до планування вагітності, а вплив віддалених наслідків від аварії на ЧАЕС на народження дітей з вродженими вадами не є документованим.

3.5. Так як ми живемо не так далеко від місця аварії, мене цікавить: чи будуть відчутними наслідки аварії на наступному поколінні? (32; Учениця 10 класу Вишнівської школи №4 Києво-Святошинський р-н Бондарєва Ольга).

*Відповідь:

Наслідки аварії на ЧАЕС документовані в підвищенні частоти раку щитовидної залози у людей, які знаходились на момент аварії у віці 0-18 років. На сьогоднішній день внаслідок удосконалення діагностики, лікування та нагляду за такими хворими вдалось досягти покращення їх якості життя, навіть жінкам з папіллярною карциномою при наявності певних умов можна народжувати дітей. Наступному поколінню слід враховувати, що необхідним є обов’язкове проведення профілактики йодного дефіциту – зокрема тим, хто мешкає в регіонах, близьких до зони аварії, окрім того – застосування вітамінних-мінеральних комплексів, дотримання здорового способу життя – тоді можливо значно уникнути багатьох проблем, пов’язаних з віддаленою дією радіоактивного впливу.

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Давидова Ю.В.

3.6. Яке захворювання/патологія найбільш поширене серед ліквідаторів? По яких видах захворюваності спостерігається перевищення в порівнянні з не ліквідаторами? (48, Марк Молітор)

*Відповідь:

Епідеміологічні дослідження стану здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986-1987 рр. (УЛНА) виявили стійкі негативні зміни в стані здоров’я зазначеного контингенту в післяаварійному періоді. За матеріалами Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в структурі захворюваності домінують хвороби органів травлення, системи кровообігу, нервової системи і органів чуття, кістково-м’язової та ендокринної систем. Сумарний вплив зазначених класів хвороб на розвиток непухлинної захворюваності становить 87,5 %.

У ліквідаторів виявлено підвищені показники по лейкеміях, раку щитоподібної залози та інших солідних пухлинах.

Для виявлення цих надлишкових показників в спеціальних епідеміологічних дослідженнях використовувались різні контролі (дослідження випадок-контроль) або стандартизовані показники на основі статистики Національного канцер-реєстру України.

Професор Бузунов В.О.,

доктор мед. наук Пирогова О.Я.

3.7. Хотів би поставити аналогічне питання по інших категоріях потерпілих: найбільш поширена патологія, причина смерті, середній вік смерті, відмінності з контрольною групою (49, Марк Молітор)

*Відповідь:

Порівняння свідчать, що існуючі рівні здоров’я та смертності опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб розташовуються у такій послідовності.

Частки осіб, які у 2005 р. за результатами медичного спостереження (диспансеризації) були визнані здоровими, складали (в %):

– ліквідаторів – 4,7 %;

– евакуйованих – 9,1 %;

– жителів радіоактивно забруднених територій – 13,4 %;

– дітей, які народилися від опромінених батьків – 20,2 %;

– вся групи постраждалих – 14,2 %.

Тобто, за цими даними самий гірший стан здоров’я мають ліквідатори.

У 2005 році перше місце займала смертність жителів радіоактивно забруднених територій, які піддалися гострому опроміненню відносно високими дозами у 1986 р. і упродовж 24 років опромінювалися малими дозами радіації (23,0 ‰). Друге місце належить смертності ліквідаторів аварії, які під час виконання робіт, особливо у 1986-1987 рр., піддалися дії підвищеного гострого опромінення (18,1 ‰). Третє місце займає смертність евакуйованих, які піддалися короткочасному підвищеному опроміненню до часу евакуації (12,0 ‰). Нарешті, четверте місце займає смертність осіб, які народилися від опромінених батьків і в переважній більшості у подальшому опроміненню не піддавалися (0,6 ‰). Смертність населення України у цей рік складала 16,6 ‰ й її рівень був самий високий після 1990 року.

Провідний науковий співробітник лабораторії медичної демографії ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України” д-р мед. наук, професор Омельянець М.І.

3.8. Несколько лет назад на Чернобыльской АЭС в соответствии с условиями нового договора добровольного медицинского страхования работников ГСП ЧАЭС несколько страховых компаний обеспечивали организацию и оплату медицинской помощи работникам ГСП ЧАЭС. К сожалению, в настоящее время, в связи с необеспеченностью финансирования, медицинское страхование работников ГСП ЧАЭС отсутствует. Заболеваемость на предприятии в последнее время возросла. Персонал, работающий в особо вредных условиях труда (ОВУТ) при выявлении таких серьезных заболеваний как: сердечно-сосудистые заболевания, онкология и т.д., вынужден брать кредиты или влезать в долги, чтобы обеспечить свое лечение.

Вопрос:. Будет ли запланировано финансирование медицинского страхования работников ГСП ЧАЭС в 2010 году? (4; Работники ЧАЭС Михаил Лукьяненко, Александр Радионов)

*Відповідь:

Срок договора добровольного медицинского страхования работников ЧАЭС истек в сентябре 2008 года. В связи с ограничением собственных финансовых средств у ГСП ЧАЭС договор продлен не был. Финансирование на эти цели из Госбюджета, несмотря на ежегодные бюджетные запросы ЧАЭС, также не выделялось.

Разделом 5 «Социальное обеспечение» Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему» предусмотрено выделение средств из Госбюджета на медицинское страхование работников ЧАЭС.

Будут ли выделены денежные средства на медицинское страхование работников ГСП ЧАЭС в 2010 году неизвестно, так как Госбюджет на текущий год еще не принят.

Начальник информационного отдела ГСП «Чернобыльская АЭС» Руденко М.Ф.

За матеріалами сайту МНС України http://www.mns.gov.ua/content/chornvidpovidi2010.html

image_pdfimage_print