Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

1.1 Про пільги

1.1.1. Проінформуйте, будь-ласка, про діючі пільги згідно Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”? ( 93).

*Відповідь.

Відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” громадянам встановлено відповідні категорії постраждалих (1, 2, 3, 4) та передбачено цим Законом більше 50 видів пільг, компенсаційних виплат, доплат і допомоги, основними з яких є :

– надання пільг і компенсацій потерпілим дітям та їх батькам, у тому числі безкоштовне перебування дітей у дошкільних закладах, безкоштовне харчування дітей у навчальних закладах (на територіях радіоактивного забруднення, евакуйованих та дітей-інвалідів), лікування та оздоровлення дітей;

– щомісячна виплата компенсації вартості набору продуктів харчування для 1 та 2 категорій громадян (середній розмір по Україні становить відповідно 274 та 137 грн.);

– виплата одноразової компенсації при встановленні інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, та щорічної допомоги на оздоровлення;

– виплата одноразової компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (7586 грн);

– безплатне забезпечення автотранспортом інвалідів;

– забезпечення санаторно-курортним лікуванням всіх категорій постраждалих, включаючи дітей, або виплата компенсації за путівку у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;

– пільги (50%, 100%) з оплати житлово-комунальних послух (1 та 2 категорії);

– безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

– доплата за роботу та проживання на радіоактивно забруднених територіях;

– виплата допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати у разі звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скорочення чисельності або штату;

– надання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік (для 1 та 2 категорій);

– щомісячні виплати, незалежно від інших виплат, на кожну дитину шкільного;

– вступ поза конкурсом до навчальних закладів і виплата підвищеної стипендії учням та студентам;

– безплатний або пільговий проїзд;

– зменшення пенсійного віку на 5-10 років та пільги при призначенні пенсій.

(Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько)

1.1.2. Сохранились ли льготы при поступлении в высшие учебные заведения выпускникам школ с пострадавших территорий? (32).

*Відповідь.

Пільги зі вступу поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної стипендії у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1, та неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (частина друга статті 20 Закону та частина друга статті 21 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” відповідно). Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками) приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави.

Відповідно до пункту 6 статті 22 Закону (пункту 1 статті 23 Закону) громадянам, віднесеним до категорії 3 та 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення та прожили на цих територіях не менше одного року і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти. Зазначені особи навчаються за рахунок держави. Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України.

Відповідно до частини другої статті 22 Закону пільга, передбачена пунктом 26 статті 20 Закону поширюється на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Пунктом 4 частини третьої статті 30 Закону передбачено дітям, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії, у порядку та розмірах, передбаченому Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах за рахунок держави.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття, надається пільга, передбачена пунктом 4 частини третьої статті 30 Закону.

Дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надається пільга, передбачена пунктом 4 частини третьої статті 30 Закону, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбачені пунктом 6 статті 22 Закону. (Головний спеціаліст Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мінпраці Свинцова О.Б.)

1.1.3. Чи надається додаткова відпустка потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 4 категорії, якщо вони працюють за межами зони посиленого радіоекологічного контролю? (58).

*Відповідь.

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” працівникам, котрі працюють (перебувають у відрядженні) у зоні посиленого

радіоекологічного контролю, надається щорічна відпустка тривалістю

пропорційно відпрацьованому на цій території часу 30 календарних днів.

Працівникам, у яких згідно із Законом України “Про відпустки” тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, відшкодовується різниця між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно із ст. 47 Закону (30 календарних днів) та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки” або до інших Законів України, на яку має право працівник, без урахування додаткових

відпусток (30 – 24 = 6). Відшкодування різниці (6 днів) проводиться за

рахунок коштів, які спрямовуються з держбюджету на соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Громадянам, які віднесені до 4 категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів (16 календарних днів) без збереження заробітної плати. Зазначена відпустка надається одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мінпраці України Васько В.Т.)

1.1.4. Який станом на 2009 рік розмір (кількість днів) чергової відпустки тим, хто проживає у 4-й зоні? (95).

*Відповідь.

Відповідно до ст. 47 Закону „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” працівникам, котрі працюють (перебувають у відрядженні) у зоні посиленого радіоекологічного контролю (ІV зона), надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цій території часу 30 календарних днів.

Ця відпустка надається без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.

Загальна тривалість відпустки працівникам, котрі працюють (перебувають у відрядженні) у зоні посиленого радіоекологічного контролю не повинна перевищувати 42 календарних днів. Різниця між цим обмеженням (42 календарні дні) і основною відпусткою (30 календарних днів) не є якимось іншим видом додаткових відпусток, тому таким працівникам тривалість щорічної відпустки понад 30 календарних днів може бути збільшена лише за рахунок додаткових щорічних відпусток, передбачених законодавством.

Працівникам, у яких згідно із Законом „Про відпустки” тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, відшкодовується різниця між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно із ст. 47 Закону (30, 37, 44 календарних дні) та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки” або до інших Законів України, на яку має право працівник, без урахування додаткових відпусток (30 – 24 = 6). Відшкодування різниці (6 днів) проводиться за рахунок коштів, які спрямовуються з держбюджету на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.1.5. Чи можливе пільгове кредитування житла, автомобілів для чорнобильців? (96).

*Відповідь

Державним бюджетом на 2009 рік затверджені видатки на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян у розрізі програмної класифікації видатків держбюджету, у тому числі за бюджетною програмою 2501300 – “Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Таким чином, відповідно до вказаної бюджетної програми, у 2009 році буде провадитися лише обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.1.6. Чи має право людина з II-ою категорією право на термінове отримання безкоштовного закордонного паспорту? Чи відбулися відповідні зміни в Законі? На сьогодні працівники паспортного столу вимагають сплати 150 грн. за отримання такого паспорту? (101).

*Відповідь.

Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не передбачено пільги щодо права на отримання безкоштовно закордонного паспорту. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.1.7. Чи мають громадяни I-IV категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, право на отримання безвідсоткової (пільгової) позики з метою організації підприємницької діяльності (селянського господарства)? (100).

*Відповідь.

Державним бюджетом на 2009 рік затверджені видатки на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян у розрізі програмної класифікації видатків держбюджету, у тому числі за бюджетною програмою 2501300 – “Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Таким чином, відповідно до вказаної бюджетної програми, у 2009 році буде провадитися лише обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.1.8. Чому дітям до 18 років доплата на додаткове харчування встановлена у розмірі 16,50 грн., ким і з якого розрахунку це встановлено? Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля та війни «Відродження України» Сумський осередок (99).

*Відповідь.

Відповідно до пункту 6 статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” провадиться щомісячна виплата незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 р. від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Розмір виплати визначений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.07 р. № 649 „Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і становить 16,50 гривні. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.2. Про пенсії

1.2.1. Просимо надати посилання на документи, якими керується Пенсійний фонд під час обрахунку пенсій громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи ( із значенням законів, рішень Конституційного суду, постанов уряду або указів Президента). Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля та війни «Відродження України» Сумський осередок (94).

*Відповідь.

Відповідно до статті 49 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон), пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Державні пенсії особам, віднесеним до категорії 1, – пенсія по інвалідності, що настала внаслідок захворювання або каліцтва внаслідок Чорнобильської катастрофи та пенсія у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються відповідно до статті 54 Закону. Перш за все ці пенсії можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством, що встановлюється уповноваженою медичною комісією.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, що призначається за нормами частини першої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від30.05.97 № 523).

З 22.05.08 постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.08 № 530 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” установлено максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), призначеної (перерахованої) відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон). Цей розмір не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої згідно з абзацом першим частини першої статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

З 01.07.08 постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” встановлено, що в інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, розмір мінімальної пенсії, що призначається відповідно до Закону, з доплатою не може бути нижчим: – в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році: інвалідів I групи – 1200, інвалідів II групи – 1090, інвалідів III групи – 980 гривень; – в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987–1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження: інвалідів I групи – 870, інвалідів II групи – 820, інвалідів III групи – 760 гривень; – в інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: I групи – 710, II групи – 655, III групи – 600, у дітей–інвалідів – 380 гривень.

До кінця 2009 року передбачається збільшення пенсійних виплат особам, яким пенсію призначено (перераховано) відповідно до частини першої статті 54 Закону.

Таке підвищення до пенсії установлено постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.09 №198 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” у розмірах: з 01.04.09 – 7,5 гривні, з 01.07.09 – 6,7 гривні, з 01.10.09 – 14,2 гривні.

Підвищення провадитиметься понад розміри, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654, незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії непрацюючим особам, а особам, які одержують пенсію (державну соціальну допомогу) на дітей та/або недієздатних осіб – незалежно від одержуваного доходу.

Крім зазначеного, пенсії конкретних осіб підлягатимуть підвищенню у зв’язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника у Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.05 № 341, за коефіцієнтами, визначеними цим Порядком.

Пенсія особам, віднесеним до категорій 2, 3 та 4, призначається (перераховується) та обчислюється відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням пільг зі зменшення пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, та з обчислення середньомісячного заробітку для обрахунку розміру пенсії (статті 55 та 57 Закону). (Начальник відділу оплати праці та пенсійного забезпечення Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України О.В.Уяздовська)

1.2.2. Скажіть будь ласка, який мінімальний розмір пенсії для інваліда ІІ групи, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р., відповідно до статті 54 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які построждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Пустовалов А. М., ліквідатор аварії ЧАЕС у 1986, м.Бердичів (19).

*Відповідь

Відповідно до статті 49 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі Закон) пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Державні пенсії особам, віднесеним до категорії 1, які призначаються відповідно до статті 54 Закону (пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи), можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством (встановлюється уповноваженою медичною комісією).

Відповідно до статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, і застосовується виключно для Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

З 01.03.96 мінімальну пенсію за віком Постановою Верховної Ради України від 20.02.96 № 49/96-ВР „Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України „Про оплату праці” та встановлення мінімального розміру пенсії за віком” було встановлено у розмірі 1 млн. 500 тис. карбованців (що сьогодні становить 15 гривень відповідно до Указу Президента України від 25.08.96 № 762/96 „Про грошову реформу в Україні”). З 01.08.96 відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 № 836 „Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виплати, передбачені Законом, що ґрунтуються на мінімальному розмірі пенсії за віком, мали також провадитися виходячи з суми 1500 тисяч карбованців.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.02 № 1 „Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету” було установлено, що виходячи з розміру 19 грн. 91 коп. провадився розрахунок пенсії, призначеної відповідно до частини четвертої статті 54 Закону; додаткової пенсії, передбаченої цим Законом (для осіб, віднесених до категорій 1, 2, 3 та 4), під час призначення та перерахунку пенсій за цим Законом, за законами України „Про пенсійне забезпечення” та „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” (втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”).

З набранням чинності Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з 01.01.08 вирішено питання щодо застосування показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, як розрахункової величини та підвищено розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3 та 4, щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, мінімальної пенсії по інвалідності (особам, віднесеним до категорії 1) та у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У зв’язку з прийняттям Рішення Конституційного Суду України від 22.05.08 №10-рп та визнанням неконституційними положень пунктів 24-34 розділу ІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” у тому числі щодо пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанови від 28.05.08 № 530 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” та від 16.07.08 № 654, якими було встановлено гарантії з 22.05.08 та з 01.07.08 відповідно, на рівні, не нижчому, ніж діючі з 01.01.08 згідно з цим Законом.

Сьогодні мінімальний розмір пенсії з урахуванням доплати встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654 для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році ІІ групи інвалідності, становить – 1090 гривень. (Головний спеціаліст відділу оплати праці та пенсійного забезпечення Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мінпраці Уяздовський В.О.)

1.2.3. Сколько всего инвалидов Чернобыля официально зарегистрировано? Какие градации по размерам пенсий для инвалидов Чернобыля (т.е., минимумы и маскимумы по начислениям пенсий и желательно дать количественную статитиску). (91).

*Відповідь.

Відповідно до статті 49 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон), пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Державні пенсії особам, віднесеним до категорії 1, – пенсія по інвалідності, що настала внаслідок захворювання або каліцтва внаслідок Чорнобильської катастрофи та пенсія у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються відповідно до статті 54 Закону. Перш за все ці пенсії можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством, що встановлюється уповноваженою медичною комісією.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, що призначається за нормами частини першої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 № 523).

З 22.05.08 постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.08 № 530 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” установлено максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), призначеної (перерахованої) відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон). Цей розмір не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої згідно з абзацом першим частини першої статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

З 01.07.08 постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” встановлено, що в інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, розмір мінімальної пенсії, що призначається відповідно до Закону, з доплатою не може бути нижчим: – в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році: інвалідів I групи – 1200, інвалідів II групи – 1090, інвалідів III групи – 980 гривень; – в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987–1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження: інвалідів I групи – 870, інвалідів II групи – 820, інвалідів III групи – 760 гривень; – в інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: I групи – 710, II групи – 655, III групи – 600, у дітей–інвалідів – 380 гривень.

До кінця 2009 року передбачається збільшення пенсійних виплат особам, яким пенсію призначено (перераховано) відповідно до частини першої статті 54 Закону.

Таке підвищення до пенсії установлено постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.09 №198 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” у розмірах: з 01.04.09 – 7,5 гривні, з 01.07.09 – 6,7 гривні, з 01.10.09 – 14,2 гривні.

Підвищення провадитиметься понад розміри, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.08 № 654, незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії непрацюючим особам, а особам, які одержують пенсію (державну соціальну допомогу) на дітей та/або недієздатних осіб – незалежно від одержуваного доходу.

Крім зазначеного, пенсії конкретних осіб підлягатимуть підвищенню у зв’язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника у Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.05 № 341, за коефіцієнтами, визначеними цим Порядком.

Пенсія особам, віднесеним до категорій 2, 3 та 4, призначається (перераховується) та обчислюється відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням пільг зі зменшення пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, та з обчислення середньомісячного заробітку для обрахунку розміру пенсії (статті 55 та 57 Закону). (Начальник відділу оплати праці та пенсійного забезпечення Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України О.В.Уяздовська).

1.3. Про забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.3.1. Чому Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не зініціює питання про зміну законодавства щодо забезпечення житлом ліквідаторів аварії на ЧАЕС, адже дана категорія чорнобильців ніколи не дочекається поліпшення житлово-побутових умов при такому законодавстві? Я є ліквідатором аварії на ЧАЕС на утриманні маю сім’ю в складі 9 осіб, проживаю в 2-кімнатній квартирі в м. Луцьку і коли отримаю квартиру не знаю, але сподіваюсь. Рузак Федір Васильович – голова Луцького міського добровільного товариства “Спілка Чорнобиль”. (3).

Відповідь.

Вирішення житлових питань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на законодавчому рівні урегульовано Житловим Кодексом Української РСР, постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, Законом України від 28 лютого 1991 р. № 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та для осіб, віднесених до категорії 1 (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди-чорнобильці), постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1589 “Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1”.

Окрім того, Верховною Радою України 14 березня 2006 р. за № 3522-IV прийнято Закон України “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки”, складовою частиною якої є програма “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, на реалізацію якої передбачені щорічні видатки з Державного бюджету України.

Поряд з цим, Міністерство у межах компетенції спільно з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади здійснювало роботу над опрацюванням проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, однак з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1036 “Деякі питання організації бюджетного процесу”, якою визначено, що до стабілізації економічної ситуації в країні тимчасово припинити підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до діючих цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, на цей час цю роботу призупинено.

Водночас слід зазначити, що на сьогодні дійсно склалася вкрай напружена ситуація із забезпеченням житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Через недостатні обсяги фінансування з державного бюджету останніми роками програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на початок 2009 року в Україні вирішення житлового питання потребують 40864 сім’ї (у Волинській області 2290). Із них понад 10500 інвалідів-чорнобильців (в області 525), які відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” повинні забезпечуватися житлом протягом року з дня подання заяви (першою у загальнообласному реєстрі значиться сім’я, яка взята на квартирний облік у лютому 1997 року), понад 15000 сімей (в області – 1611), які самостійно за направленнями обласних держадміністрацій переселяються (переселилися) з територій, що зазнали радіоактивного забруднення і мають право на позачергове забезпечення житлом (перші сім’ї чекають житло з 1990 року), близько 15000 (в області – 154) сім’ї постраждалих, віднесених до категорії 2, які також повинні забезпечуватися житлом позачергово (першою у списку сім’я, яка взята на квартирний облік у листопаді 1990 року).

Розподіл житла у Волинській області, придбаного в межах виділених асигнувань за вищевказаною бюджетною програмою, згідно з чергою в загальнообласних реєстрах здійснює Волинська обласна держадміністрація спільно з виконавчими органами місцевих рад за місцем перебування громадян на квартирному обліку для поліпшення житлових умов.

Прискорення вирішення питання поліпшення житлових умов Вашій сім’ї залежить від обсягів фінансування наступних років за статтею витрат у Державному бюджеті України на забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Державний бюджет України приймається відповідним законом. Законом України від 26 грудня 2008 р. № 835-VI “Про Державний бюджет України на 2009 рік” видатків на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не передбачено. (Головний спеціаліст відділу реалізації Чорнобильських програм Департаменту капітального будівництва та забезпечення житлом МНС України Знайда В.В.)

1.3.2. Які категорії постраждалого населення, знаходячись в черзі на обліку в загальнообласному реєстрі для поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають першочергове право для забезпечення житлом? (6).

Відповідь.

З метою раціонального використання коштів, що спрямовуються на поліпшення житлових умов, сімей Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації ведуть реєстри:

осіб віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сімей, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа громадян, віднесених до категорії 1;

сімей, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.

У реєстрах окремо виділяються:

а) особи, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких неможливе проживання у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

б) сім’ї, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду;

в) сім’ї, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1;

г) особи, віднесені до категорії 1, інвалідність яким встановлено безстроково та які проживають у гуртожитках, комунальних квартирах або житлових приміщеннях, що не відповідають встановленим санітарним та технічним вимогам.

З числа осіб внесених до відповідного реєстру, житлові умови поліпшуються у першу чергу громадянам, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких вони не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, сім’ям, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду. (Головний спеціаліст відділу реалізації Чорнобильських програм Департаменту капітального будівництва та забезпечення житлом МНС України Знайда В.В.)

1.3.3. Чому в місті Суми не виділяється 15% від усього збудованого житла на потреби постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, як це передбачено в законі? Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля та війни «Відродження України» Сумський осередок (51).

Відповідь.

Пунктом 10 частини першої статті 20 Закону України від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено, що місцеві ради щорічно виділяють 15 відсотків всього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності) для забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, віднесених до категорії 1 (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян).

Поряд з цим, у статтях 30 та 31 Закону України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування” зазначено повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері житлово-комунального господарства та в галузі будівництва. Тому визначення механізму передачі місцевими радами 15 відсотків усього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності) для поліпшення житлових умов вищевказаній категорії громадян належить виключно до компетенції органів місцевого самоврядування. (Головний спеціаліст відділу реалізації Чорнобильських програм Департаменту капітального будівництва та забезпечення житлом МНС України Знайда В.В.)

1.4. Про статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.4.1. Чому після досягнення 18 років з “чорнобильських” дітей знімають статус “потерпілих від аварії на ЧАЕС”? Невже після повноліття екологія для них стає безпечною, а соціальних гарантій вони вже не потребують? (8).

*Відповідь.

Питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Документом, що підтверджує статус потерпілої дитини є посвідчення (серії Д), яке діє до настання повноліття дитини, тобто до 18 років.

Після досягнення повноліття, визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених статтею 11 вказаного Закону.

Проте слід зазначити, що особи, які досягли повноліття, з числа зазначених в статті 27 Закону, та яким у дитячому віці було встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження ними переогляду у спеціалізованій медико-соціальній комісії, відносяться до потерпілих від Чорнобильської катастрофи. (Головний спеціаліст відділу оплати праці та пенсійного забезпечення Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мінпраці Уяздовський В.О.)

1.4.2. На якій підставі діти, які мали статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи втрачають його після досягнення 18-ти років? Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля та війни «Відродження України» Сумський осередок (71).

*Відповідь.

Питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Після досягнення повноліття, визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених статтею 11 вказаного Закону. (Начальник відділу по визначенню статусу постраждалих осіб та зв’язків з громадськими організаціями Мінпраці Філоненко А.В.)

1.4.3. Чому діти народжені від учасника ліквідації на Чорнобильській АЕС після досягнення ними повноліття не мають право на отримання статусу особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 4? (69).

*Відповідь.

Питання визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Згідно зі статтею 27 Закону, до дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать неповнолітні діти, народжені після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Документом, що підтверджує статус потерпілої дитини є посвідчення (серія Д), яке діє до настання повноліття дитини, тобто до 18 років.

Після досягнення повноліття встановлення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених статтею 11 зазначеного Закону.

Згідно пункту 4 статті 11 Закону, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років. (Начальник відділу по визначенню статусу постраждалих осіб та зв’язків з громадськими організаціями Мінпраці Філоненко А.В.)

1.4.4. Чому до осіб, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи категорії 4, не відносяться діти народжені в 1989, 1990, 1991 роках після досягненняними повноліття? (70).

*Відповідь.

Питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Відповідно до статті 27 Закону, до дітей потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи належать неповнолітні діти, які проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Документом, що підтверджує статус потерпілої дитини є посвідчення (серії Д), яке діє до настання повноліття дитини, тобто до 18 років.

Після досягнення повноліття, визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених статтею 11 вказаного Закону, якою передбачено, що до потерпілих належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.

Оскільки термін проживання дітей, народжених в 1989 році і пізніше, менший за встановлений Законом, правових підстав для визначення їм після досягнення повноліття статусу осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, немає.

Проте, слід зазначити, що особи, які досягли повноліття, з числа зазначених в статті 27 Закону, та яким у дитячому віці було встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження ними переогляду у спеціалізованій медико-соціальній комісії, відносяться до потерпілих від Чорнобильської катастрофи. (Начальник відділу по визначенню статусу постраждалих осіб та зв’язків з громадськими організаціями Мінпраці Філоненко А.В.)

1.5. Про зміни до «Чорнобильського» законодавства

1.5.1. Які зміни внесено до „чорнобильського” законодавства? (10).

Відповідь №1

Останні зміни, що вносились до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” стосувались питань оприлюднення інформації щодо радіологічного стану територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення.

Зміни було внесено Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення “, прийнятим 29 квітня 2008 року.

Згідно із новими положеннями перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з 2009 року.

Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення мають один раз на три роки публікуватися в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах державної влади.

Попередні зміни до зазначеного Закону України вносились у 2005 році у статтю 7 “Забезпечення господарської діяльності у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю”.

Зазначені зміни скасували пільгові умови оподаткування для підприємств та організацій, розташованих у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю. (Заступник директора Департаменту у справах захисту населення ваід наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій МНС України, кандидат біологічних наук Н.В.Ткаченко)

Відповідь №2

*За результатами минулорічних парламентських слухань Мінпраці було доручено прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення до змін до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Мінпраці спільно з центральними органами виконавчої влади, науковими установами, сторонами соціального партнерства, громадськими „чорнобильськими” організаціями здійснено значний обсяг роботи з опрацювання законопроекту, яким положення чинного Закону запропоновано адаптувати до вимог сучасного законодавства.

За результатами проведеної роботи пропонується внести зміни до 45 із 69 статей чинної редакції Закону.

Беручи до уваги те, що з моменту прийняття чинного Закону (28.02.91) змінилася соціально-економічна і політична ситуація в країні, значна частина змін і доповнень до законопроекту мають редакційний або адаптаційний до чинного законодавства характер.

Крім того, законопроектом закладено підґрунтя щодо підвищення рівня соціального захисту безпосередніх учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань і військових навчань із застосуванням ядерної зброї, зокрема у частині пенсійного забезпечення.

Зважаючи на скрутну фінансову ситуацію в країні, Мінпраці на сьогодні не може включити до законопроекту норми, які потребують нагального вирішення.

Оскільки на сьогодні Урядом здійснюються заходи для забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів, зосередивши увагу на необхідності виконання у першу чергу невідкладних та першочергових завдань у відповідних галузях економіки та сферах діяльності, пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.08 № 1036 „Деякі питання організації бюджетного процесу” рекомендовано до стабілізації економічної ситуації в країні тимчасово припинити підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до діючих цільових програм, що потребують додаткового фінансування.

Слід зауважити, що у разі врахування запропонованих законопроектом змін додаткове навантаження на держбюджет становитиме майже 2 млрд. гривень. (Заступник директора Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – начальник відділу нормативно-правового забезпечення Мінпраці Зайвенко В.В.)

1.5.2. Чи будуть найближчим часом переглядатися «чорнобильські» закони? (34).

Відповідь.

Шановний дописувачу!

Основними актами законодавства, що регулюють питання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є:

1. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” що регулює питання зонування та використання радіоактивно забруднених територій;

2. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що регулює питання надання пільг та компенсацій громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проживали на територіях, віднесених до зон радіоактивного забруднення;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. № 106 “Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 17-р, що визначила перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення;

4. Закон України “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки”, яка визначила основні напрямки та заходи діяльності щодо подальшої соціальної, медичної і психологічної реабілітації населення та його протирадіаційного захисту, економічного відродження населених пунктів і територій за межами зони відчуження, що зазнали радіоактивного забруднення, а також місць компактного проживання переселених громадян, забезпечити збереження їх культурно-історичної спадщини.

Як ви можете бачити, ці Закони охоплюють у повному обсязі проблему подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Разом з тим, необхідно зауважити, що багато положень цих законів застарілі, або не вповитому обсязі відповідають вимогам сьогодення.

Протягом останніх років Міністерство праці та соціальної політики України разом із Міністерством з питань надзвичайних ситуацій ініціювало внесення ряду змін та доповнень до вищезазначених законодавчих актів. Проте, враховуючи позицію органів місцевої влади та громадських організацій Кабінет Міністрів України відклав розгляд цих пропозицій до стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні. (Заступник директора Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій МНС України, кандидат біологічних наук Н.В.Ткаченко)

1.5.3. Чи будуть найближчим часом переглядатися „чорнобильські” закони? (90).

*Відповідь.

З метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Постановою Верховної Ради України було доручено Міністерству праці та соціальної політики прискорити внесення на розгляд Уряду проекту закону України„Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, не допустивши зниження досягнутого рівня соціального захисту.

За результатами проведеної роботи законопроектом пропонується внести зміни до 45 із 69 статей чинної редакції Закону України. З огляду на те, що з часу прийняття чинного Закону України (28.02.1991) відбулися значні зміни в економіці та суспільному житті країни, запропоновані зміни носять, в основному, редакційний або адаптаційний до вимог сучасного законодавства характер.

Однак, у разі внесення запропонованих причетними центральними органами виконавчої влади, науковими установами, громадськими організаціями змін щодо покращення соціального захисту постраждалих громадян, розширення кола пільговиків, підвищення розмірів пенсій та допомог, додаткове навантаження на держбюджет становитиме майже 2 млрд. грн., що наразі, в умовах фінансової кризи в країні, є нереальним і нездійсненним.

Мінпраці стає заручником ситуації, коли соціально-економічні умови не дають можливості для збільшення видаткової частини держбюджету. При цьому Міністерство юстиції категорично проти будь-якого звуження соціальних гарантій.

З іншого боку – несприйняття громадськими „чорнобильськими” організаціями самої ідеї будь-якого редагування або ревізії чинного Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, оскільки на їх думку, в умовах кризи саме закон у чинній редакції є запорукою гарантованого державою рівня соціального захисту.

На засіданні робочої групи з розробки законопроекту, яке відбулося 25 лютого 2009 року, за результатами голосування було прийнято колегіальне рішення: ініціювати перед Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України розгляд питання про відтермінування внесення зазначеного законопроекту до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Розгляд зазначеного питання винесено на засідання профільного Комітету Верховної Ради України за участю Першого віце-прем’єр-міністра України Васюника І.В. 15.04.09.

Одночасно слід зауважити, що сьогодні, в умовах обмежених ресурсів державного бюджету, нагальним завданням соціальної політики має стати пріоритетність надання пільг та компенсацій найбільш незахищеним верствам постраждалого населення – у першу чергу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам і потерпілим дітям.

Для цього доведеться приймати непопулярні рішення, одним з яких стане перегляд існуючої системи пільг та підстав для їх одержання. А без змін концептуальних засад чинної законодавчої бази, внесення докорінних змін до „чорнобильського” закону це неможливо.

На часі внесення кардинальних змін до законодавчої бази, це передусім, розробка програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2010 – 2015 роки, а також Концепції нової редакції „чорнобильського” закону. (Заступник директора Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – начальник відділу нормативно-правового забезпечення Мінпраці Зайвенко В.В.)

1.5.4. Чи будуть підвищені смішні розміри дитячих та дорослих чорнобильських доплат ( 3,30 грн. та 5,20 грн.)?(102)

*Відповідь.

Як і у попередні роки, нині існує незбалансованість між розрахунковою потребою на виконання всіх чинних статей Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та видатками, що передбачені у державному бюджеті.

У зв’язку з фінансово-економічною кризою в державі, обсяг видатків державного бюджету на компенсаційні виплати, доплати та допомоги постраждалим громадянам у 2009 році передбачено на рівні 2008 року.

При збільшенні фінансування можливий перегляд нині діючих доплат щодо збільшення їх розміру. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько).

1.5.5. Чи планується повернення права на безкоштовний проїзд дітей, що мають посвідчення 4-ї категорії?(98).

*Відповідь.

Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не передбачено статусу потерпілих дітей, віднесених до 4 категорії. Діти мають дитячі посвідчення серії “Д”.

Дітям (крім дітей-інвалідів), а також громадянам, віднесеним до 4 категорії постраждалих, ніколи зазначеним Законом не було передбачено права на безкоштовний проїзд. У попередніх роках Укрзалізницею проводилась благодійна акція, що давала можливість у певні періоди року перевозити безкоштовно дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько.)

1.5.6. Навіщо платити «чорнобильські» по 3-4 гривні? Краще б ці кошти направили на щось більш корисне. (97)

*Відповідь.

Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та постановами Кабінету Міністрів України передбачено ряд компенсаційних виплат, доплат та допомог, у тому числі у невеликих розмірах.

Для того щоб відмінити ці мізерні виплати (1,60 грн., 2,10 грн., 5,20 грн. та ін.) слід вносити зміни до чинного законодавства.

Слід зазначити, що у 2009 році загальний обсяг видатків державного бюджету на соціальний захист та пенсійне забезпечення постраждалих громадян передбачено в сумі 6,6 млрд. грн., що є значною сумою, яка складується і з невеликих сум виплат. (Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінпраці України В.Т.Васько)

1.6. Про перспективи перегляду зон

1.6.1. В ЗМІ з’явилась інформація щодо скасування статусу зони посиленого радіаційного контролю більш, ніж 300 населених пунктів. Чи це відповідає дійсності? Вкажіть ці населені пункти. (62.)

Відповідь.

Стосовно дискусії у деяких ЗМІ на тему території Чорнобильської зони, то згідно чинного законодавства, зміна меж радіаційно забруднених територій – це компетенція виключно Верховної Ради України. А відповідне подання до парламенту можуть зробити тільки місцеві громади.

МНС України ніколи не робило жодних заяв і не висувало ніяких ініціатив на шкоду чорнобильцям. Міністерство завжди докладатиме всіх зусиль для відродження вражених радіацією територій і буде найактивнішим чином захищати інтереси та права ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів-чорнобильців і всіх постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Саме ця позиція МНС України була висловлена Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В. Шандрою на Парламентських слуханнях «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» 8 квітня 2009 року: «Протягом 2008 року було здійснено дозиметричну паспортизацію 2 тисяч 130 населених пунктів 12 радіоактивно забруднених областей. Результати паспортизації свідчать, що на цей час 332 населені пункти, що віднесені до зон радіоактивного забруднення за радіологічними показниками, можуть бути виведені за їх межі. А 431 населений пункт може бути переведений з однієї зони до іншої. Але це питання тільки Верховної Ради і може виводитись тільки Верховною Радою і законом. Тому тут, я переконаний, не буде ніяких ні поспішних рішень і будуть прийматися тільки виважені рішення». (Цитата за матеріалами стенограми засідання Верховної Ради України).

1.6.2. Чи правда, що в Україні вже готові рішення щодо зняття 4-ї зони? (76).

Відповідь.

Згідно з чинним законодавством рішення щодо змін статусу населеного пункту (виведення за межі зон радіоактивного забруднення, переведення із однієї зони до іншої) приймаються на підставі експертних висновків ряду міністерств та наукових установ тільки за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України. На сьогодні жодна обласна рада на робила подання щодо виведення ряду населених пунктів за межі зон радіоактивного забруднення. (Головний спеціаліст відділу радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України Сотнікова Г.Є.)

1.6.3. Які перспективи перегляду 4-ї зони у Києво-Святошинському районі? Чи є дані про те, що деякі з населених пунктів району вже настільки очистились, що можна ставити питання про скасування в них 4-ї зони? Які саме? (33).

Відповідь.

Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. № 106 до зони посиленого радіоекологічного контролю віднесено 9 населених пунктів Києво-Святошинського району Київської області за показником щільності забруднення території цих населених пунктів ізотопами. З того часу відбулись певні зміни у чорнобильському законодавстві

Відповідно до положень Закону України „Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” до зони посиленого радіоекологічного контролю можуть бути віднесені території зі щільністю забруднення ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/кв.км, ізотопами стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/кв.км понад доаварійний рівень за умови, що ефективна доза опромінення населення на цих територіях може перевищити 0,5 мЗв за рік.

МНС України щороку проводить дозиметричну паспортизацію населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення. У рамках цієї паспортизації визначаються вміст радіонуклідів у продуктах харчування місцевого виробництва, дози внутрішнього опромінення населення. На підставі отриманих даних Науковим центром радіаційної медицини АМНУ визначаються паспортні дози опромінення населення.

За останні 10 років в жодному із населених пунктів Києво-Святошинського району доза опромінення населення не перевищувала визначений законодавством критерій і становила від 0,05 до 0,1 мЗв за рік. Вміст радіонуклідів в продуктах харчування місцевого виробництва також не перевищує допустимі рівні, встановлені Міністерством охорони здоров”я. Вміст радіоцезію у молоці в цих населених пунктах коливається від 1,5 до 17 Бк/л при допустимих рівнях 100 Бк/л.

Відповідно до положень чинного законодавства перегляд меж зон радіоактивного забруднення можливий тільки за поданням обласних рад. Київська обласна рада жодного разу не подавала пропозиції про виведення населених пунктів Києво-Святошинського району за межі зони посиленого радіоекологічного контролю. (Головний спеціаліст відділу радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України Сотнікова Г.Є.)

1.7. Зв’язок хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.7.1. Яка кількість осіб, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, зареєстровано в нашій країні? (9).

*Відповідь.

Для вирішення питань встановлення зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні створені й діють спеціальні комісії. Ними є: для дорослих – Центральна та регіональні міжвідомчі експертні комісії, обласні (міські) спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії та обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії й для дітей – Центральна дитяча та дитячі обласні (міські) спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії. За час існування Комісій до 2008 року ними було розглянуто 239545 медичних справ постраждалих. Причинний зв’язок хвороб, інвалідності й смерті було підтверджено у більше ніж 73 % випадків.

Основними хворобами, які визнаються пов’язаними з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дорослих є онкологічні та цереброваскулярні хвороби, захворювання системи кровообігу та нервової системи, а у дітей – новоутворення та вроджені вади розвитку.

Важливим показником, який характеризує пов’язану з Чорнобильською катастрофою захворюваність, є інвалідність постраждалих. Станом на початок 2008 р. кількість інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (постраждалі категорії 1), складала 106603 осіб. 65361 із них були ліквідаторами наслідків аварії, а 41242 – потерпілими (евакуйовані, жителі радіоактивно забруднених територій, діти). В останні роки зростання чисельності цієї категорії постраждалих практично призупинилося (2005 р. – 105251 осіб, 2006 р. – 106824 осіб).

Постраждалі, яким встановлено зв’язок хвороб й інвалідності з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують суттєві компенсації за заподіяну їх здоров’ю шкоду, допомогу на оздоровлення та знаходяться під систематичним медичним спостереженням у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. (Заступник Голови Національної комісії з радіаційного захисту населення України, пров. наук. співробітник лабораторії медичної демографії ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України” доктор медичних наук, професор Омельянець М.І.)

1.8. Про покращення діяльності Державного реєстру України

1.8.1. Які заходи вживаються або плануються щодо покращення діяльності Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – ДРУ)? (11).

Відповідь.

Відповідно до статті 16 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою найбільш ефективного вирішення завдань медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – ДРУ).

Відповідно до пункту 3 Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571, метою створення та діяльності Державного реєстру є ефективне розв’язання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Формування інформаційних банків даних у Державному реєстрі здійснюється шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, даних їх диспансеризації та медичної допомоги, результатів виміряних та реконструйованих доз опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та аналізу.

Узагальнений склад Державного реєстру України станом на 1 січня 2009 року в розрізі областей та відомчих реєстрів включає дані на 2312655 осіб.

Проведені перевірки та інформація, надіслана з областей щодо стану функціонування Державного реєстру, показують, що завдання, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571, які забезпечують наповнення та функціонування Державного реєстру на районному, обласному та державному рівнях, виконуються.

Щорічно відповідно до затверджених графіків провадиться диспансеризація громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Узагальнені дані диспансеризації із регіонів щорічно направляються до Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру.

Разом з тим, перевірки, які було проведено працівниками міністерства та опитування регіонів виявили проблемні питання щодо заповнення необхідних даних та пропозиції щодо покращення та вдосконалення роботи з наповнення та функціонування Державного реєстру.

З метою проведення роботи по покращенню функціонування Державного реєстру та усунення недоліків, висловлених регіонами Український Центр Інформаційних Технологій та Національного Реєстру (далі -УЦІТ та НР) розробив відповідний поетапний план заходів.

Так, протягом звітного періоду УЦІТ та НР проведено семінари-навчання з представниками з регіонів, які відповідають за збір інформації та наповнення бази даних Державного реєстру;

Розроблено програмне забезпечення для удосконалення контролю якості та актуалізації баз даних Державного реєстру;

Розроблено програмне забезпечення для формування спеціалізованих баз даних;

Впроваджено модернізовану структуру інформаційної системи (апаратно-програмної конфігурації та топології мережі);

Розроблено форми анкети для збирання інформації про стан забезпечення сегментів Державного реєстру обласного та районного рівнів та погоджено її зміст з відповідними установами;

Розроблено інструментальні засоби для аналізу інформації з анкет, що надходять з регіонів та інші заходи.

Разом з тим, для аналізу стану функціонування та вмісту даних ДРУ, як на центральному, так і на регіональному рівні, починаючи з аналізу інформаційної системи персонального обліку постраждалих осіб, включених до ДРУ (повнота та правильність заповнення реєстраційних карток, експертиза повноти та точності інформації, яка надходить з районного та обласного рівнів реєстру щодо постраждалого контингенту) і закінчуючи технічним, кадровим, науковим забезпеченням ДРУ, Міністерство в 2009 році, при виділенні відповідних бюджетних коштів, планує запровадити пілотний проект. Очікуваним результатом проведеної роботи мають бути методичні рекомендації щодо покращення функціонування ДРУ.

На підставі вказаних рекомендацій буде розроблено комплексну (спільну) програму функціонування ДРУ, починаючи з 2010 року, (куди ввійдуть як розділи з його експлуатації та розвитку, так і наукового супроводу).

Крім того, Міністерством було погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571», поданого Міністерством охорони здоров’я. (Заступник директора Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу координації та контролю виконання програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України Сова С.І.)

1.9. Про створення єдиного органу з керівництва та координації роботи з Чорнобильських питань

1.9.1. Коли буде створеним єдиний орган з керівництва та координації роботи з Чорнобильських питань? Адже розпорошення коштів між різними міністерствами призводить тільки до погіршення роботи і фінансування. Те, що зроблено декілька років тому з питань передачі функцій соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи іншим Міністерствам велика помилка. Слід виправляти стан справ, адже рівень роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи в країні значно погіршився та викликає справедливі нарікання з боку чорнобильців, особливо ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інвалідів Чорнобиля. Гальчишак М.І. – голова Волинського обласного добровільного товариства “Спілка Чорнобиль”. (59).

Відповідь.

На виконання пункту 5 Плану організації виконання постанови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 р. № 276-VI «Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», затвердженого Першим віце-прем’єр-міністром України Турчиновим О.В., було розроблено проект Постанови щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та надіслано на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади.

Зазначений проект постанови не було підтримано більшістю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Разом з тим, за результатами наради з керівниками чорнобильських організацій щодо комплексного розв’язання проблем, які виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та подолання її наслідків, МНС підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання чорнобильських проблем».

На цей час проект, погоджений з Мінекономіки, Мінпраці, Мінприроди, МОЗ, Пенсійним фондом, Мін’юстом та Мінфіном знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів України. (Заступник директора Департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальник відділу координації та контролю виконання програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України Сова С.І.)

1. 10. Про право визначення героїзму в ліквідації аварії на ЧАЕС

1.10.1. До функцій якого підрозділу держави належить право визначення героїзму і значимості внеску в ліквідацію аварії на ЧАЕС, і відносно до яких вимірів це визначається? Якщо стандартів не існує поясніть, за що нагороджуються орденами та іншими державними відзнаками люди з мотивацією “за значний, героїчний, професійний вклад в ліквідацію наслідків аварії”, і чим саме їхній вклад відрізняться від вкладу тисяч інших ліквідаторів? Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля та війни «Відродження України» Сумський осередок (82).

Відповідь.

Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України затверджений Указом Президента України від 19 лютого 2003 року

№ 138/2003.

Пунктами 3 та 8 зазначеного Порядку визначено, що висунення кандидатур до відзначення державними нагородами України здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності. Клопотання про відзначення державною нагородою порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою. (Начальник відділу нагородження, присвоєння звань, обліку та аналітичної роботи Департаменту кадрової політики МНС України Хуторний І.А.)

Vkontakte Facebook Twitter